ข่าวรถ - car

คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม-ยักยอกทรัพย์และโทษอาญา

มาดูบทความ “คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม – ยักยอกทรัพย์และโทษอาญา” ที่รวบรวมโดย otofuns จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง ทนายความธัชกร ทองยศภูมิ มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การอ้างอิงวิดีโอ คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม – ยักยอกทรัพย์และโทษอาญา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม – ยักยอกทรัพย์และโทษอาญา

ยักยอกและโทษทางอาญา ป.อาญา มาตรา 352 ยักยอกทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดด้วยประการใดๆ หรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดเก็บได้สูญหาย ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ต้องดำเนินการในลักษณะที่ตัดความเป็นเจ้าของในลักษณะถาวร ไม่ใช่ชั่วคราว การจี้อาจเป็นการกระทำหรือการละเว้นก็ได้ โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้คืนมาโดยสุจริต ไม่ได้ยักยอก ความผิดตามมาตรา 352 เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ภายในสาม (3) เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันสิ้นอายุความตามมาตรา 96 และถ้าได้ร้องทุกข์แล้ว อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าหากไม่ฟ้องคดีและนำตัวผู้กระทำความผิดไปสู่ศาลภายในสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด ให้อายุความสิ้นสุดลงตามมาตรา 95 (3) การยักยอกทรัพย์สินของบริษัทหรือยักยอกทรัพย์สินของนายจ้าง ไม่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 352

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม

คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม
คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม

แหล่งที่มาของวิดีโอ ยักยอกทรัพย์และโทษอาญา

https://www.youtube.com/watch?v=1KevnBm6ZhI

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยักยอกทรัพย์และโทษอาญา

 • ผู้แต่ง: ทนายความธัชกร ทองยศภูมิ
 • จำนวนการดู: 14774
 • อัตรา: 5.00
 • ชอบ: 161
 • ไม่ชอบ:
 • ค้นหาคำสำคัญ: [vid_tags]
 • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: คดียักยอกทรัพย์ รถยนต์ ติด คุก ไหม
 • คำอธิบายวิดีโอ: ยักยอกและโทษทางอาญา ป.อาญา มาตรา 352 ยักยอกทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดด้วยประการใดๆ หรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดเก็บได้สูญหาย ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ต้องดำเนินการในลักษณะที่ตัดความเป็นเจ้าของในลักษณะถาวร ไม่ใช่ชั่วคราว การจี้อาจเป็นการกระทำหรือการละเว้นก็ได้ โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้คืนมาโดยสุจริต ไม่ได้ยักยอก ความผิดตามมาตรา 352 เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ภายในสาม (3) เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันสิ้นอายุความตามมาตรา 96 และถ้าได้ร้องทุกข์แล้ว อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าหากไม่ฟ้องคดีและนำตัวผู้กระทำความผิดไปสู่ศาลภายในสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด ให้อายุความสิ้นสุดลงตามมาตรา 95 (3) การยักยอกทรัพย์สินของบริษัทหรือยักยอกทรัพย์สินของนายจ้าง ไม่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 352

ยักยอกและโทษทางอาญา ป.อาญา มาตรา 352 ยักยอกทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดด้วยประการใดๆ หรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดเก็บได้สูญหาย ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ต้องดำเนินการในลักษณะที่ตัดความเป็นเจ้าของในลักษณะถาวร ไม่ใช่ชั่วคราว การจี้อาจเป็นการกระทำหรือการละเว้นก็ได้ โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้คืนมาโดยสุจริต ไม่ได้ยักยอก ความผิดตามมาตรา 352 เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ภายในสาม (3) เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันสิ้นอายุความตามมาตรา 96 และถ้าได้ร้องทุกข์แล้ว อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าหากไม่ฟ้องคดีและนำตัวผู้กระทำความผิดไปสู่ศาลภายในสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด ให้อายุความสิ้นสุดลงตามมาตรา 95 (3) การยักยอกทรัพย์สินของบริษัทหรือยักยอกทรัพย์สินของนายจ้าง ไม่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 352

ยักยอกและโทษทางอาญา ป.อาญา มาตรา 352 ยักยอกทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดด้วยประการใดๆ หรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดเก็บได้สูญหาย ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ต้องดำเนินการในลักษณะที่ตัดความเป็นเจ้าของในลักษณะถาวร ไม่ใช่ชั่วคราว การจี้อาจเป็นการกระทำหรือการละเว้นก็ได้ โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้คืนมาโดยสุจริต ไม่ได้ยักยอก ความผิดตามมาตรา 352 เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ภายในสาม (3) เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันสิ้นอายุความตามมาตรา 96 และถ้าได้ร้องทุกข์แล้ว อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าหากไม่ฟ้องคดีและนำตัวผู้กระทำความผิดไปสู่ศาลภายในสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด ให้อายุความสิ้นสุดลงตามมาตรา 95 (3) การยักยอกทรัพย์สินของบริษัทหรือยักยอกทรัพย์สินของนายจ้าง ไม่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 352

ยักยอกและโทษทางอาญา ป.อาญา มาตรา 352 ยักยอกทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดด้วยประการใดๆ หรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดเก็บได้สูญหาย ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ต้องดำเนินการในลักษณะที่ตัดความเป็นเจ้าของในลักษณะถาวร ไม่ใช่ชั่วคราว การจี้อาจเป็นการกระทำหรือการละเว้นก็ได้ โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้คืนมาโดยสุจริต ไม่ได้ยักยอก ความผิดตามมาตรา 352 เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ภายในสาม (3) เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันสิ้นอายุความตามมาตรา 96 และถ้าได้ร้องทุกข์แล้ว อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าหากไม่ฟ้องคดีและนำตัวผู้กระทำความผิดไปสู่ศาลภายในสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด ให้อายุความสิ้นสุดลงตามมาตรา 95 (3) การยักยอกทรัพย์สินของบริษัทหรือยักยอกทรัพย์สินของนายจ้าง ไม่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 352

แหล่งรวม: OTOFUNs

#ยกยอกทรพยและโทษอาญา

8 Comments

 1. เงินเดือนที่โอนเกิน แล้วเขานำไปใช้ฟ้องยังยอกทรัพย์ได้ไหมครับ

 2. ผมถูกยักยอกทรัพย์ แถมยังถูกคู่กรณีกล่าวหาหมิ่นประมาทอีก ทั้งๆที่ผมไม่ได้เอาผิดกับคู่กรณีเลย แค่เอาของมาคืนแค่นั้น แต่คู่กรณีไม่คุย อย่างนี้ต้องทำยังงัยครับ ช่วยแนะนำหน่อย

 3. ผมไม่มีเงินจ้างทนายโดนโกงหมดตัวบ้าน​ ไม่มีอยู๋​ แต่ผมมีเอดสานถูกต้องครับคดีแพ่ง

 4. ขอสอบถามหน่อยคับผมโอนให้ลูกได้1ปีแล้วแต่ผมเป็นหนี้บัตรเคดิตอยู่ผมยังจ่ายปกติอยู่ถ้าผมหยุดจ่ายเขาสืบทรัพย์เจอมั้ยเพิกถอนอายัดได้มั้ยคับ

 5. รถไม่ได้ส่งมา7ปีแล้ววันนี้มีนายโทรมาว่าเรายักยอกทรัพย์เราจะโดนคดีอาญาไหมค่ะใครรู้ช่วยตอบด้วย

Back to top button