ข่าวรถ - car

ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์-พ.ร.บ. รถคุ้มครองเบื้องต้น 65,000 และหากเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

มาดูบทความ “ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์ – พ.ร.บ. รถคุ้มครองเบื้องต้น 65,000 และหากเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท” ที่รวบรวมโดย otofuns จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง อ.สมเกียรติประกันภัย มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

Contents

การอ้างอิงวิดีโอ ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์ – พ.ร.บ. รถคุ้มครองเบื้องต้น 65,000 และหากเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์ – พ.ร.บ. รถคุ้มครองเบื้องต้น 65,000 และหากเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

กฎหมายที่ทุกคนต้องรู้ ซึ่งความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้……… . 1.ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น 1.1 กรณีบาดเจ็บ รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพหรือค่าทดแทน 35,000 บาทต่อคน หากได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะในภายหลัง ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน 2. ค่าสินไหมทดแทน (ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น) ที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยต้องพิสูจน์ว่าถูกและผิดโดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 80,000 บาท 2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ 2.3 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 300,000 บาท 2.4 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 500,000 บาท 2.5 กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (ตามจริงไม่เกิน 20 วัน) โดยจำนวนเงินตามข้อ 2.1-2.5 รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น และตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย….” กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองและดูแลผู้ประสบภัยจากรถ” สำนักงาน รปภ. สายด่วน รปภ. 1186 .

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์

ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์
ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์

แหล่งที่มาของวิดีโอ พ.ร.บ. รถคุ้มครองเบื้องต้น 65,000 และหากเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

https://www.youtube.com/watch?v=kf3_WI9U0D0

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถคุ้มครองเบื้องต้น 65,000 และหากเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

  • ผู้แต่ง: อ.สมเกียรติประกันภัย
  • จำนวนการดู: 263
  • อัตรา: 5.00
  • ชอบ: 4
  • ไม่ชอบ:
  • ค้นหาคำสำคัญ: นายหน้าประกันภัย,ศรีกรุงโบรคเกอร์,ประกันชั้น1,พรบ.,เปิดร้านประกัน,นายหน้าประกันชีวิต
  • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: ความคุ้มครอง พรบ รถยนต์
  • คำอธิบายวิดีโอ: กฎหมายที่ทุกคนต้องรู้ ซึ่งความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้……… . 1.ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น 1.1 กรณีบาดเจ็บ รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพหรือค่าทดแทน 35,000 บาทต่อคน หากได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะในภายหลัง ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน 2. ค่าสินไหมทดแทน (ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น) ที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยต้องพิสูจน์ว่าถูกและผิดโดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 80,000 บาท 2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ 2.3 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 300,000 บาท 2.4 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 500,000 บาท 2.5 กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (ตามจริงไม่เกิน 20 วัน) โดยจำนวนเงินตามข้อ 2.1-2.5 รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น และตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย….” กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองและดูแลผู้ประสบภัยจากรถ” สำนักงาน รปภ. สายด่วน รปภ. 1186 .

กฎหมายที่ทุกคนต้องรู้ ซึ่งความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้……… . 1.ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น 1.1 กรณีบาดเจ็บ รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพหรือค่าทดแทน 35,000 บาทต่อคน หากได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะในภายหลัง ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน 2. ค่าสินไหมทดแทน (ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น) ที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยต้องพิสูจน์ว่าถูกและผิดโดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 80,000 บาท 2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ 2.3 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 300,000 บาท 2.4 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 500,000 บาท 2.5 กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (ตามจริงไม่เกิน 20 วัน) โดยจำนวนเงินตามข้อ 2.1-2.5 รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น และตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย….” กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองและดูแลผู้ประสบภัยจากรถ” สำนักงาน รปภ. สายด่วน รปภ. 1186 .

กฎหมายที่ทุกคนต้องรู้ ซึ่งความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้……… . 1.ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น 1.1 กรณีบาดเจ็บ รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพหรือค่าทดแทน 35,000 บาทต่อคน หากได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะในภายหลัง ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน 2. ค่าสินไหมทดแทน (ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น) ที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยต้องพิสูจน์ว่าถูกและผิดโดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 80,000 บาท 2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ 2.3 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 300,000 บาท 2.4 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 500,000 บาท 2.5 กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (ตามจริงไม่เกิน 20 วัน) โดยจำนวนเงินตามข้อ 2.1-2.5 รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น และตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย….” กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองและดูแลผู้ประสบภัยจากรถ” สำนักงาน รปภ. สายด่วน รปภ. 1186 .

กฎหมายที่ทุกคนต้องรู้ ซึ่งความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้……… . 1.ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น 1.1 กรณีบาดเจ็บ รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพหรือค่าทดแทน 35,000 บาทต่อคน หากได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะในภายหลัง ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน 2. ค่าสินไหมทดแทน (ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น) ที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยต้องพิสูจน์ว่าถูกและผิดโดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 80,000 บาท 2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ 2.3 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 300,000 บาท 2.4 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนท่านละ 500,000 บาท 2.5 กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (ตามจริงไม่เกิน 20 วัน) โดยจำนวนเงินตามข้อ 2.1-2.5 รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น และตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย….” กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองและดูแลผู้ประสบภัยจากรถ” สำนักงาน รปภ. สายด่วน รปภ. 1186 .

แหล่งรวม: OTOFUNs

#พรบ #รถคมครองเบองตน #และหากเปนฝายถก #จะไดรบความคมครองสงสด #บาท

One Comment

  1. รบกวนสอบถามครับ กรณีฝ่ายถูกเสียชีวิต แต่คู้กรณีไม่ทำ พ.ร.บ. แบบนี้จะมีผลการการเคลมไหมครับ หรือว่าฝ่ายถูกก็ได้รับตามสิทธิ์ และฝ่ายผิดก็รับผิดในเรื่องไม่ได้ทำ พ.ร.บ. ผมเข้าใจถูกไหมครับ

Back to top button