ThaiLandข่าวรถ - car

สาเหตุของฟิวส์ขาดและวิธีรับมือ

สาเหตุของฟิวส์ขาดและวิธีรับมือ

สาเหตุของฟิวส์ขาดและวิธีรับมือ ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับป้องกันไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจรของอุปกรณ์และสายไฟ ฟิวส์ใช้สำหรับป้องกันระบบไฟฟ้าไม่ให้ไฟเกินในสาย ทำให้เกิดไฟไหม้และระเบิดได้

สาเหตุของฟิวส์ไหม้

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านมากเกินไป มอเตอร์ไฟฟ้าจะโอเวอร์โหลด ลวดฟิวส์กระจายความร้อนไม่ดี ร้อนจัด ฟิวส์จะขาดและไหม้

สาเหตุของฟิวส์ขาดและวิธีรับมือ

เวลาการเผาไหม้ของสายฟิวส์ที่ยาวหรือสั้นจะแปรผกผันกับกำลังสองของค่าปัจจุบัน ยิ่งกระแสไฟฟ้ามากเท่าใด เวลาฟิวส์ขาดก็จะสั้นลงเท่านั้น และในทางกลับกัน

วิธีรับมือเมื่อฟิวส์ขาด

ถอดปลั๊กไฟ: เมื่อฟิวส์ไหม้หรือระเบิด เบรกเกอร์จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ แต่เพื่อความปลอดภัย คุณควรตรวจสอบอีกครั้ง

ตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้า: ถัดไป คุณต้องตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้าเพื่อดูว่าไฟดับเกิดจากปลั๊กขาดหรือกล่องฟิวส์ขาด จากนั้น ถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกและตรวจดูว่ายังมีปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิวส์ขาดอีก

ค้นหาฟิวส์ที่ไหม้: ใช้ไฟฉายส่องหากล่องฟิวส์ (ปกติจะอยู่ใกล้มิเตอร์ไฟฟ้า) ตรวจหาสายไฟของฟิวส์ที่ขาด

เลือกสายฟิวส์ที่เหมาะสม: ซื้อและเปลี่ยนสายฟิวส์เป็นสายที่มีขนาดแอมแปร์เท่ากัน หากสายไฟที่จะเปลี่ยนมีค่าแอมแปร์สูงกว่าสายไฟที่ต้องการ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

หลังจากพบสายฟิวส์ที่ถูกต้องแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปลี่ยนสายไฟและติดตั้งฟิวส์ในกล่อง จากนั้นดำเนินการเปิดสะพานทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์

5 สาเหตุที่ทำให้รถเร่งไม่ขึ้น

Back to top button