ข่าวรถ - car

ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา-พรบ. ภาษี คืออะไร ต่างกันมั้ย ขั้นตอนและเอกสารมีอะไรบ้าง

มาดูบทความ “ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา – พรบ. ภาษี คืออะไร ต่างกันมั้ย ขั้นตอนและเอกสารมีอะไรบ้าง” ที่รวบรวมโดย otofuns จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การอ้างอิงวิดีโอ ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา – พรบ. ภาษี คืออะไร ต่างกันมั้ย ขั้นตอนและเอกสารมีอะไรบ้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา – พรบ. ภาษี คืออะไร ต่างกันมั้ย ขั้นตอนและเอกสารมีอะไรบ้าง

💎 พ.ร.บ. ภาษี คืออะไร? ใช้เอกสารอะไรในการต่อ? และมีขั้นตอนอย่างไร? 00:00 เริ่ม 00:20 กฎหมายคืออะไร? 01:49 ภาษีคืออะไร? 02:54 พ.ร.บ. จำเป็นไหม? มันผิดกฎหมายหรือไม่? 03:30 การคุ้มครอง พ.ร.บ. 03:57 ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. และเอกสาร 04:57 ขั้นตอนการต่อภาษี และเอกสาร สำหรับผู้ที่สงสัยว่า พ.ร.บ. และ .b กับภาษี ต่างกันอย่างไร? มีหน้าที่อะไรและเกี่ยวข้องกับอะไร? ในคลิปนี้ Toyota Diamond Auto พาคุณไปชม กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องเสียภาษีรถและทำพรบ. รถยนต์ ซึ่งทั้งสองประเภทแยกประเภทชัดเจนอยู่แล้ว แต่อาจมีบางคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษีป้ายกับพรบ. และมีไว้เพื่ออะไร วันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยกัน ภาษีป้าย กับ พ.ร.บ. ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน! ใครยังสงสัยต้องดู! 📌 ป้ายภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องต่ออายุทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่ต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกันเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับทันที ผู้ขับขี่อาจต้องเสียเวลานำรถไปจดทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ใหม่อีกครั้ง แล้วไปรับป้ายภาษีเก่าคืน ที่สำคัญ เมื่อรถจดทะเบียนต่อภาษีใหม่ก็อาจโดนภาษีย้อนหลังได้เช่นกัน หากผู้ขับขี่รายใดไม่อยากเสียภาษีย้อนหลัง การต่อภาษีรถให้ตรงเวลาจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุด ปัจจุบันการต่อภาษีรถยนต์สามารถทำได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนสิ้นอายุและต้องทำพรบ. รถต้องต่อภาษีให้เสร็จก่อนถึงจะติดป้ายภาษีเหลี่ยมติดกระจกหน้าได้เพราะหากตรวจแล้วพบว่าไม่มีป้ายนี้ คนขับจะถูกปรับ 400-1,000 บาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ เพราะหากตรวจสอบพบว่ารถคันใดไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เป็นเอกสารที่สำคัญมากที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะ เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ด้วย หากรถยนต์คันไหนทำ พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต ตามวงเงินคุ้มครองในกรมธรรม์ของรถประเภทนั้นๆ 📌 ดังนั้นรถทุกคันต้องมี ภาษีป้ายรถยนต์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับบุคคลและประกันภัยบุคคล และที่สำคัญ ทั้งสองอย่างนี้ต้องทำทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากรถคันไหนไม่มี พ.ร.บ. ความคุ้มครองและค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่สามารถทำได้ และจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้อีกด้วย 📌 ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? ผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด โดยบริษัท ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับคำขอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และทำให้ไม่สามารถชำระภาษีรถได้ ทำให้ป้ายทะเบียนหาย ต่ออายุพร้อม พ.ร.บ.รถหมดอายุ ต้องทำอย่างไร? อายุของประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์มีอายุ 1 ปี และต้องต่ออายุเมื่อหมดอายุ มิฉะนั้น อาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุไปนาน เมื่อกรมธรรม์ขาด 3 ปี จะมีผลให้เลขทะเบียนรถของท่านถูกระงับด้วย คุณจะต้องจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ต้องชำระภาษีรถที่ค้างชำระย้อนหลังพร้อมค่าปรับในอัตรา 1% ต่อปี เพื่อให้สามารถขับรถได้อย่างถูกกฎหมาย 📌รถใช้ทำอะไร? เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนรถหรือเล่มจริง 📌 การต่อภาษีรถยนต์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? สำหรับรถที่จะไปต่อภาษีประจำปี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ พ.ร.บ. รถยนต์ หากเป็นรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถ หรือ เล่มเดิมและสำเนา สามารถซื้อบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ, ตัวแทนประกันภัย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กสร. สย.) ทุกสาขา แต่ถ้ารถอายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อน โดยสามารถตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง รวมถึงที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง 📌ต่อภาษีรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา • เอกสารพรบ.รถที่ยังไม่หมดอายุ. • ใบตรวจสภาพรถ. (สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. 2522 (1979) 📌 สอบถามรายละเอียด Line: @toyotadiamondauto (มี @) Tel: 035-725-997, 061-420- 9997 Website : #โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ #พรบ #ภาษี #ป้ายภาษี #ภาษี พ.ร.บ. ต่างกันอย่างไร ––––––––––––––––––––––––– –––– แทร็ก: เชื้อรา — Hiracutch [Audio Library Release] เพลงจาก Audio Library Plus Watch: ดาวน์โหลดฟรี / สตรีม: –––––––––––––––––––––––––––––––

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา

ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา
ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา

แหล่งที่มาของวิดีโอ พรบ. ภาษี คืออะไร ต่างกันมั้ย ขั้นตอนและเอกสารมีอะไรบ้าง

https://www.youtube.com/watch?v=cM5JAo4Y-gM

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พรบ. ภาษี คืออะไร ต่างกันมั้ย ขั้นตอนและเอกสารมีอะไรบ้าง

  • ผู้แต่ง: โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้
  • จำนวนการดู: 1624
  • อัตรา: 5.00
  • ชอบ: 4
  • ไม่ชอบ:
  • ค้นหาคำสำคัญ: โตโยต้าไดมอนด์ออโต้,พรบ.,ภาษี,พ.ร.บ.,พรบ รถยนต์,ต่อ พรบ,พรบ คืออะไร,ต่อ ภาษี,ต่อ ภาษีรถยนต์,ต่อ พรบ และ ภาษี,ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า,ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2563,ภาษีรถยนต์4ประตู เครื่อง 1.9,พรบ รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง,ภาษี รถไฟฟ้า,ภาษี รถ ev,เอกสารต่อ พรบ ภาษี รถยนต์,เอกสารต่อ พรบ,รถเกิน7ปี ต่อภาษี ออนไลน์,รถเกิน7ปี ต้องตรวจสภาพทุกปี,ตรวจสภาพรถยนต์ ต่อภาษี,ตรวจสภาพรถ,ต่อทะเบียนรถยนต์,ต่อทะเบียนออนไลน์
  • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: ภาษี พรบ รถยนต์ ราคา
  • คำอธิบายวิดีโอ: 💎 พ.ร.บ. ภาษี คืออะไร? ใช้เอกสารอะไรในการต่อ? และมีขั้นตอนอย่างไร? 00:00 เริ่ม 00:20 กฎหมายคืออะไร? 01:49 ภาษีคืออะไร? 02:54 พ.ร.บ. จำเป็นไหม? มันผิดกฎหมายหรือไม่? 03:30 การคุ้มครอง พ.ร.บ. 03:57 ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. และเอกสาร 04:57 ขั้นตอนการต่อภาษี และเอกสาร สำหรับผู้ที่สงสัยว่า พ.ร.บ. และ .b กับภาษี ต่างกันอย่างไร? มีหน้าที่อะไรและเกี่ยวข้องกับอะไร? ในคลิปนี้ Toyota Diamond Auto พาคุณไปชม กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องเสียภาษีรถและทำพรบ. รถยนต์ ซึ่งทั้งสองประเภทแยกประเภทชัดเจนอยู่แล้ว แต่อาจมีบางคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษีป้ายกับพรบ. และมีไว้เพื่ออะไร วันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยกัน ภาษีป้าย กับ พ.ร.บ. ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน! ใครยังสงสัยต้องดู! 📌 ป้ายภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องต่ออายุทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่ต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกันเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับทันที ผู้ขับขี่อาจต้องเสียเวลานำรถไปจดทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ใหม่อีกครั้ง แล้วไปรับป้ายภาษีเก่าคืน ที่สำคัญ เมื่อรถจดทะเบียนต่อภาษีใหม่ก็อาจโดนภาษีย้อนหลังได้เช่นกัน หากผู้ขับขี่รายใดไม่อยากเสียภาษีย้อนหลัง การต่อภาษีรถให้ตรงเวลาจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุด ปัจจุบันการต่อภาษีรถยนต์สามารถทำได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนสิ้นอายุและต้องทำพรบ. รถต้องต่อภาษีให้เสร็จก่อนถึงจะติดป้ายภาษีเหลี่ยมติดกระจกหน้าได้เพราะหากตรวจแล้วพบว่าไม่มีป้ายนี้ คนขับจะถูกปรับ 400-1,000 บาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ เพราะหากตรวจสอบพบว่ารถคันใดไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เป็นเอกสารที่สำคัญมากที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะ เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ด้วย หากรถยนต์คันไหนทำ พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต ตามวงเงินคุ้มครองในกรมธรรม์ของรถประเภทนั้นๆ 📌 ดังนั้นรถทุกคันต้องมี ภาษีป้ายรถยนต์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับบุคคลและประกันภัยบุคคล และที่สำคัญ ทั้งสองอย่างนี้ต้องทำทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากรถคันไหนไม่มี พ.ร.บ. ความคุ้มครองและค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่สามารถทำได้ และจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้อีกด้วย 📌 ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? ผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด โดยบริษัท ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับคำขอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และทำให้ไม่สามารถชำระภาษีรถได้ ทำให้ป้ายทะเบียนหาย ต่ออายุพร้อม พ.ร.บ.รถหมดอายุ ต้องทำอย่างไร? อายุของประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์มีอายุ 1 ปี และต้องต่ออายุเมื่อหมดอายุ มิฉะนั้น อาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุไปนาน เมื่อกรมธรรม์ขาด 3 ปี จะมีผลให้เลขทะเบียนรถของท่านถูกระงับด้วย คุณจะต้องจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ต้องชำระภาษีรถที่ค้างชำระย้อนหลังพร้อมค่าปรับในอัตรา 1% ต่อปี เพื่อให้สามารถขับรถได้อย่างถูกกฎหมาย 📌รถใช้ทำอะไร? เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนรถหรือเล่มจริง 📌 การต่อภาษีรถยนต์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? สำหรับรถที่จะไปต่อภาษีประจำปี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ พ.ร.บ. รถยนต์ หากเป็นรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถ หรือ เล่มเดิมและสำเนา สามารถซื้อบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ, ตัวแทนประกันภัย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กสร. สย.) ทุกสาขา แต่ถ้ารถอายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อน โดยสามารถตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง รวมถึงที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง 📌ต่อภาษีรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา • เอกสารพรบ.รถที่ยังไม่หมดอายุ. • ใบตรวจสภาพรถ. (สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. 2522 (1979) 📌 สอบถามรายละเอียด Line: @toyotadiamondauto (มี @) Tel: 035-725-997, 061-420- 9997 Website : #โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ #พรบ #ภาษี #ป้ายภาษี #ภาษี พ.ร.บ. ต่างกันอย่างไร ––––––––––––––––––––––––– –––– แทร็ก: เชื้อรา — Hiracutch [Audio Library Release] เพลงจาก Audio Library Plus Watch: ดาวน์โหลดฟรี / สตรีม: –––––––––––––––––––––––––––––––

💎 พ.ร.บ. ภาษี คืออะไร? ใช้เอกสารอะไรในการต่อ? และมีขั้นตอนอย่างไร? 00:00 เริ่ม 00:20 กฎหมายคืออะไร? 01:49 ภาษีคืออะไร? 02:54 พ.ร.บ. จำเป็นไหม? มันผิดกฎหมายหรือไม่? 03:30 การคุ้มครอง พ.ร.บ. 03:57 ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. และเอกสาร 04:57 ขั้นตอนการต่อภาษี และเอกสาร สำหรับผู้ที่สงสัยว่า พ.ร.บ. และ .b กับภาษี ต่างกันอย่างไร? มีหน้าที่อะไรและเกี่ยวข้องกับอะไร? ในคลิปนี้ Toyota Diamond Auto พาคุณไปชม กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องเสียภาษีรถและทำพรบ. รถยนต์ ซึ่งทั้งสองประเภทแยกประเภทชัดเจนอยู่แล้ว แต่อาจมีบางคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษีป้ายกับพรบ. และมีไว้เพื่ออะไร วันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยกัน ภาษีป้าย กับ พ.ร.บ. ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน! ใครยังสงสัยต้องดู! 📌 ป้ายภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องต่ออายุทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่ต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกันเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับทันที ผู้ขับขี่อาจต้องเสียเวลานำรถไปจดทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ใหม่อีกครั้ง แล้วไปรับป้ายภาษีเก่าคืน ที่สำคัญ เมื่อรถจดทะเบียนต่อภาษีใหม่ก็อาจโดนภาษีย้อนหลังได้เช่นกัน หากผู้ขับขี่รายใดไม่อยากเสียภาษีย้อนหลัง การต่อภาษีรถให้ตรงเวลาจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุด ปัจจุบันการต่อภาษีรถยนต์สามารถทำได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนสิ้นอายุและต้องทำพรบ. รถต้องต่อภาษีให้เสร็จก่อนถึงจะติดป้ายภาษีเหลี่ยมติดกระจกหน้าได้เพราะหากตรวจแล้วพบว่าไม่มีป้ายนี้ คนขับจะถูกปรับ 400-1,000 บาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ เพราะหากตรวจสอบพบว่ารถคันใดไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เป็นเอกสารที่สำคัญมากที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะ เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ด้วย หากรถยนต์คันไหนทำ พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต ตามวงเงินคุ้มครองในกรมธรรม์ของรถประเภทนั้นๆ 📌 ดังนั้นรถทุกคันต้องมี ภาษีป้ายรถยนต์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับบุคคลและประกันภัยบุคคล และที่สำคัญ ทั้งสองอย่างนี้ต้องทำทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากรถคันไหนไม่มี พ.ร.บ. ความคุ้มครองและค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่สามารถทำได้ และจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้อีกด้วย 📌 ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? ผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด โดยบริษัท ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับคำขอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และทำให้ไม่สามารถชำระภาษีรถได้ ทำให้ป้ายทะเบียนหาย ต่ออายุพร้อม พ.ร.บ.รถหมดอายุ ต้องทำอย่างไร? อายุของประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์มีอายุ 1 ปี และต้องต่ออายุเมื่อหมดอายุ มิฉะนั้น อาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุไปนาน เมื่อกรมธรรม์ขาด 3 ปี จะมีผลให้เลขทะเบียนรถของท่านถูกระงับด้วย คุณจะต้องจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ต้องชำระภาษีรถที่ค้างชำระย้อนหลังพร้อมค่าปรับในอัตรา 1% ต่อปี เพื่อให้สามารถขับรถได้อย่างถูกกฎหมาย 📌รถใช้ทำอะไร? เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนรถหรือเล่มจริง 📌 การต่อภาษีรถยนต์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? สำหรับรถที่จะไปต่อภาษีประจำปี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ พ.ร.บ. รถยนต์ หากเป็นรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถ หรือ เล่มเดิมและสำเนา สามารถซื้อบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ, ตัวแทนประกันภัย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กสร. สย.) ทุกสาขา แต่ถ้ารถอายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อน โดยสามารถตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง รวมถึงที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง 📌ต่อภาษีรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา • เอกสารพรบ.รถที่ยังไม่หมดอายุ. • ใบตรวจสภาพรถ. (สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. 2522 (1979) 📌 สอบถามรายละเอียด Line: @toyotadiamondauto (มี @) Tel: 035-725-997, 061-420- 9997 Website : #โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ #พรบ #ภาษี #ป้ายภาษี #ภาษี พ.ร.บ. ต่างกันอย่างไร ––––––––––––––––––––––––– –––– แทร็ก: เชื้อรา — Hiracutch [Audio Library Release] เพลงจาก Audio Library Plus Watch: ดาวน์โหลดฟรี / สตรีม: –––––––––––––––––––––––––––––––

💎 พ.ร.บ. ภาษี คืออะไร? ใช้เอกสารอะไรในการต่อ? และมีขั้นตอนอย่างไร? 00:00 เริ่ม 00:20 กฎหมายคืออะไร? 01:49 ภาษีคืออะไร? 02:54 พ.ร.บ. จำเป็นไหม? มันผิดกฎหมายหรือไม่? 03:30 การคุ้มครอง พ.ร.บ. 03:57 ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. และเอกสาร 04:57 ขั้นตอนการต่อภาษี และเอกสาร สำหรับผู้ที่สงสัยว่า พ.ร.บ. และ .b กับภาษี ต่างกันอย่างไร? มีหน้าที่อะไรและเกี่ยวข้องกับอะไร? ในคลิปนี้ Toyota Diamond Auto พาคุณไปชม กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องเสียภาษีรถและทำพรบ. รถยนต์ ซึ่งทั้งสองประเภทแยกประเภทชัดเจนอยู่แล้ว แต่อาจมีบางคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษีป้ายกับพรบ. และมีไว้เพื่ออะไร วันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยกัน ภาษีป้าย กับ พ.ร.บ. ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน! ใครยังสงสัยต้องดู! 📌 ป้ายภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องต่ออายุทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่ต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกันเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับทันที ผู้ขับขี่อาจต้องเสียเวลานำรถไปจดทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ใหม่อีกครั้ง แล้วไปรับป้ายภาษีเก่าคืน ที่สำคัญ เมื่อรถจดทะเบียนต่อภาษีใหม่ก็อาจโดนภาษีย้อนหลังได้เช่นกัน หากผู้ขับขี่รายใดไม่อยากเสียภาษีย้อนหลัง การต่อภาษีรถให้ตรงเวลาจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุด ปัจจุบันการต่อภาษีรถยนต์สามารถทำได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนสิ้นอายุและต้องทำพรบ. รถต้องต่อภาษีให้เสร็จก่อนถึงจะติดป้ายภาษีเหลี่ยมติดกระจกหน้าได้เพราะหากตรวจแล้วพบว่าไม่มีป้ายนี้ คนขับจะถูกปรับ 400-1,000 บาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ เพราะหากตรวจสอบพบว่ารถคันใดไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เป็นเอกสารที่สำคัญมากที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะ เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ด้วย หากรถยนต์คันไหนทำ พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต ตามวงเงินคุ้มครองในกรมธรรม์ของรถประเภทนั้นๆ 📌 ดังนั้นรถทุกคันต้องมี ภาษีป้ายรถยนต์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับบุคคลและประกันภัยบุคคล และที่สำคัญ ทั้งสองอย่างนี้ต้องทำทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากรถคันไหนไม่มี พ.ร.บ. ความคุ้มครองและค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่สามารถทำได้ และจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้อีกด้วย 📌 ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? ผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด โดยบริษัท ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับคำขอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และทำให้ไม่สามารถชำระภาษีรถได้ ทำให้ป้ายทะเบียนหาย ต่ออายุพร้อม พ.ร.บ.รถหมดอายุ ต้องทำอย่างไร? อายุของประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์มีอายุ 1 ปี และต้องต่ออายุเมื่อหมดอายุ มิฉะนั้น อาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุไปนาน เมื่อกรมธรรม์ขาด 3 ปี จะมีผลให้เลขทะเบียนรถของท่านถูกระงับด้วย คุณจะต้องจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ต้องชำระภาษีรถที่ค้างชำระย้อนหลังพร้อมค่าปรับในอัตรา 1% ต่อปี เพื่อให้สามารถขับรถได้อย่างถูกกฎหมาย 📌รถใช้ทำอะไร? เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนรถหรือเล่มจริง 📌 การต่อภาษีรถยนต์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? สำหรับรถที่จะไปต่อภาษีประจำปี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ พ.ร.บ. รถยนต์ หากเป็นรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถ หรือ เล่มเดิมและสำเนา สามารถซื้อบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ, ตัวแทนประกันภัย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กสร. สย.) ทุกสาขา แต่ถ้ารถอายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อน โดยสามารถตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง รวมถึงที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง 📌ต่อภาษีรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา • เอกสารพรบ.รถที่ยังไม่หมดอายุ. • ใบตรวจสภาพรถ. (สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. 2522 (1979) 📌 สอบถามรายละเอียด Line: @toyotadiamondauto (มี @) Tel: 035-725-997, 061-420- 9997 Website : #โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ #พรบ #ภาษี #ป้ายภาษี #ภาษี พ.ร.บ. ต่างกันอย่างไร ––––––––––––––––––––––––– –––– แทร็ก: เชื้อรา — Hiracutch [Audio Library Release] เพลงจาก Audio Library Plus Watch: ดาวน์โหลดฟรี / สตรีม: –––––––––––––––––––––––––––––––

💎 พ.ร.บ. ภาษี คืออะไร? ใช้เอกสารอะไรในการต่อ? และมีขั้นตอนอย่างไร? 00:00 เริ่ม 00:20 กฎหมายคืออะไร? 01:49 ภาษีคืออะไร? 02:54 พ.ร.บ. จำเป็นไหม? มันผิดกฎหมายหรือไม่? 03:30 การคุ้มครอง พ.ร.บ. 03:57 ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. และเอกสาร 04:57 ขั้นตอนการต่อภาษี และเอกสาร สำหรับผู้ที่สงสัยว่า พ.ร.บ. และ .b กับภาษี ต่างกันอย่างไร? มีหน้าที่อะไรและเกี่ยวข้องกับอะไร? ในคลิปนี้ Toyota Diamond Auto พาคุณไปชม กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องเสียภาษีรถและทำพรบ. รถยนต์ ซึ่งทั้งสองประเภทแยกประเภทชัดเจนอยู่แล้ว แต่อาจมีบางคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างภาษีป้ายกับพรบ. และมีไว้เพื่ออะไร วันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยกัน ภาษีป้าย กับ พ.ร.บ. ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน! ใครยังสงสัยต้องดู! 📌 ป้ายภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องต่ออายุทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่ต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกันเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับทันที ผู้ขับขี่อาจต้องเสียเวลานำรถไปจดทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ใหม่อีกครั้ง แล้วไปรับป้ายภาษีเก่าคืน ที่สำคัญ เมื่อรถจดทะเบียนต่อภาษีใหม่ก็อาจโดนภาษีย้อนหลังได้เช่นกัน หากผู้ขับขี่รายใดไม่อยากเสียภาษีย้อนหลัง การต่อภาษีรถให้ตรงเวลาจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุด ปัจจุบันการต่อภาษีรถยนต์สามารถทำได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนสิ้นอายุและต้องทำพรบ. รถต้องต่อภาษีให้เสร็จก่อนถึงจะติดป้ายภาษีเหลี่ยมติดกระจกหน้าได้เพราะหากตรวจแล้วพบว่าไม่มีป้ายนี้ คนขับจะถูกปรับ 400-1,000 บาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ เพราะหากตรวจสอบพบว่ารถคันใดไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เป็นเอกสารที่สำคัญมากที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะ เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ด้วย หากรถยนต์คันไหนทำ พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต ตามวงเงินคุ้มครองในกรมธรรม์ของรถประเภทนั้นๆ 📌 ดังนั้นรถทุกคันต้องมี ภาษีป้ายรถยนต์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับบุคคลและประกันภัยบุคคล และที่สำคัญ ทั้งสองอย่างนี้ต้องทำทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะหากรถคันไหนไม่มี พ.ร.บ. ความคุ้มครองและค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่สามารถทำได้ และจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้อีกด้วย 📌 ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? ผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด โดยบริษัท ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับคำขอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และทำให้ไม่สามารถชำระภาษีรถได้ ทำให้ป้ายทะเบียนหาย ต่ออายุพร้อม พ.ร.บ.รถหมดอายุ ต้องทำอย่างไร? อายุของประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์มีอายุ 1 ปี และต้องต่ออายุเมื่อหมดอายุ มิฉะนั้น อาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน. กรณีกรมธรรม์ขาดอายุไปนาน เมื่อกรมธรรม์ขาด 3 ปี จะมีผลให้เลขทะเบียนรถของท่านถูกระงับด้วย คุณจะต้องจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ต้องชำระภาษีรถที่ค้างชำระย้อนหลังพร้อมค่าปรับในอัตรา 1% ต่อปี เพื่อให้สามารถขับรถได้อย่างถูกกฎหมาย 📌รถใช้ทำอะไร? เอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนรถหรือเล่มจริง 📌 การต่อภาษีรถยนต์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? สำหรับรถที่จะไปต่อภาษีประจำปี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ พ.ร.บ. รถยนต์ หากเป็นรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถ หรือ เล่มเดิมและสำเนา สามารถซื้อบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ, ตัวแทนประกันภัย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กสร. สย.) ทุกสาขา แต่ถ้ารถอายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อน โดยสามารถตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง รวมถึงที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง 📌ต่อภาษีรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา • เอกสารพรบ.รถที่ยังไม่หมดอายุ. • ใบตรวจสภาพรถ. (สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. 2522 (1979) 📌 สอบถามรายละเอียด Line: @toyotadiamondauto (มี @) Tel: 035-725-997, 061-420- 9997 Website : #โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ #พรบ #ภาษี #ป้ายภาษี #ภาษี พ.ร.บ. ต่างกันอย่างไร ––––––––––––––––––––––––– –––– แทร็ก: เชื้อรา — Hiracutch [Audio Library Release] เพลงจาก Audio Library Plus Watch: ดาวน์โหลดฟรี / สตรีม: –––––––––––––––––––––––––––––––

แหล่งรวม: OTOFUNs

#พรบ #ภาษ #คออะไร #ตางกนมย #ขนตอนและเอกสารมอะไรบาง

One Comment

Back to top button