ข่าวรถ - car

ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่-ขาดต่อภาษีเกิน3ปี-10ปี-15ปี แจ้งจดทะเบียนใหม่ได้ง่ายๆไม่เกินครึ่งวันเสร็จ [by Smile buffet]

มาดูบทความ “ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่ – ขาดต่อภาษีเกิน3ปี-10ปี-15ปี แจ้งจดทะเบียนใหม่ได้ง่ายๆไม่เกินครึ่งวันเสร็จ [by Smile buffet]” ที่รวบรวมโดย otofuns จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง Smile buffet มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

Contents

การอ้างอิงวิดีโอ ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่ – ขาดต่อภาษีเกิน3ปี-10ปี-15ปี แจ้งจดทะเบียนใหม่ได้ง่ายๆไม่เกินครึ่งวันเสร็จ [by Smile buffet]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่ – ขาดต่อภาษีเกิน3ปี-10ปี-15ปี แจ้งจดทะเบียนใหม่ได้ง่ายๆไม่เกินครึ่งวันเสร็จ [by Smile buffet]

#ภาษีหัก ณ ที่จ่าย #ต่อทะเบียน หากไม่ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 525 บาท แต่ถ้าเป็นรถยนต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ขั้นต่ำ 565 บาท หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ 1,000 บาท เมื่อถูกจับได้ • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บ. • ค่าเล่มทะเบียนรถ 100 บาท • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท • หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. รถจักรยานยนต์ 10 บาท หลักฐานการขอจดทะเบียนรถใหม่ไม่เหมือนไปกรมการขนส่งและเก็บค่าธรรมเนียม ตามลำพัง. ต้องมีเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและรถด้วย 7 รายการ ดังนี้ โดยคุณต้องชำระภาษีค้างชำระย้อนหลัง 3 ปีด้วย ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ 2. ชำระภาษีค้างจ่ายตามอัตราภาษีแต่ละประเภท และเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อเดือน. 3. ถ้าจะใช้รถต่อ คุณต้องขอใช้รถอีกครั้งหลังจากถอนการระงับและชำระค่าบังคับบวกค่าธรรมเนียม 4.จัดทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่บันทึกการระงับเดิมของทะเบียน 6.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 7. หากไม่ใช่รถของท่านต้องการจดทะเบียนในนามเจ้าของใหม่ ให้แสดงหลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือจะซื้อจะขายหรือ หลักฐานการขายทอดตลาด **กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกทำหนังสือมอบอำนาจต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่

ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่
ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่

แหล่งที่มาของวิดีโอ ขาดต่อภาษีเกิน3ปี-10ปี-15ปี แจ้งจดทะเบียนใหม่ได้ง่ายๆไม่เกินครึ่งวันเสร็จ [by Smile buffet]

https://www.youtube.com/watch?v=5eLHNn2mC_Q

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขาดต่อภาษีเกิน3ปี-10ปี-15ปี แจ้งจดทะเบียนใหม่ได้ง่ายๆไม่เกินครึ่งวันเสร็จ [by Smile buffet]

 • ผู้แต่ง: Smile buffet
 • จำนวนการดู: 60254
 • อัตรา: 5.00
 • ชอบ: 1537
 • ไม่ชอบ:
 • ค้นหาคำสำคัญ: ขาดต่อภาษีเกิน3ปี,ทะเบียนระงับ,จดทะเบียนใหม่
 • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: ภาษี รถยนต์ ขาด เกิน 3 ปี เสียเท่าไหร่
 • คำอธิบายวิดีโอ: #ภาษีหัก ณ ที่จ่าย #ต่อทะเบียน หากไม่ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 525 บาท แต่ถ้าเป็นรถยนต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ขั้นต่ำ 565 บาท หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ 1,000 บาท เมื่อถูกจับได้ • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บ. • ค่าเล่มทะเบียนรถ 100 บาท • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท • หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. รถจักรยานยนต์ 10 บาท หลักฐานการขอจดทะเบียนรถใหม่ไม่เหมือนไปกรมการขนส่งและเก็บค่าธรรมเนียม ตามลำพัง. ต้องมีเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและรถด้วย 7 รายการ ดังนี้ โดยคุณต้องชำระภาษีค้างชำระย้อนหลัง 3 ปีด้วย ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ 2. ชำระภาษีค้างจ่ายตามอัตราภาษีแต่ละประเภท และเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อเดือน. 3. ถ้าจะใช้รถต่อ คุณต้องขอใช้รถอีกครั้งหลังจากถอนการระงับและชำระค่าบังคับบวกค่าธรรมเนียม 4.จัดทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่บันทึกการระงับเดิมของทะเบียน 6.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 7. หากไม่ใช่รถของท่านต้องการจดทะเบียนในนามเจ้าของใหม่ ให้แสดงหลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือจะซื้อจะขายหรือ หลักฐานการขายทอดตลาด **กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกทำหนังสือมอบอำนาจต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

#ภาษีหัก ณ ที่จ่าย #ต่อทะเบียน หากไม่ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 525 บาท แต่ถ้าเป็นรถยนต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ขั้นต่ำ 565 บาท หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ 1,000 บาท เมื่อถูกจับได้ • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บ. • ค่าเล่มทะเบียนรถ 100 บาท • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท • หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. รถจักรยานยนต์ 10 บาท หลักฐานการขอจดทะเบียนรถใหม่ไม่เหมือนไปกรมการขนส่งและเก็บค่าธรรมเนียม ตามลำพัง. ต้องมีเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและรถด้วย 7 รายการ ดังนี้ โดยคุณต้องชำระภาษีค้างชำระย้อนหลัง 3 ปีด้วย ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ 2. ชำระภาษีค้างจ่ายตามอัตราภาษีแต่ละประเภท และเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อเดือน. 3. ถ้าจะใช้รถต่อ คุณต้องขอใช้รถอีกครั้งหลังจากถอนการระงับและชำระค่าบังคับบวกค่าธรรมเนียม 4.จัดทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่บันทึกการระงับเดิมของทะเบียน 6.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 7. หากไม่ใช่รถของท่านต้องการจดทะเบียนในนามเจ้าของใหม่ ให้แสดงหลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือจะซื้อจะขายหรือ หลักฐานการขายทอดตลาด **กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกทำหนังสือมอบอำนาจต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

#ภาษีหัก ณ ที่จ่าย #ต่อทะเบียน หากไม่ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 525 บาท แต่ถ้าเป็นรถยนต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ขั้นต่ำ 565 บาท หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ 1,000 บาท เมื่อถูกจับได้ • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บ. • ค่าเล่มทะเบียนรถ 100 บาท • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท • หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. รถจักรยานยนต์ 10 บาท หลักฐานการขอจดทะเบียนรถใหม่ไม่เหมือนไปกรมการขนส่งและเก็บค่าธรรมเนียม ตามลำพัง. ต้องมีเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและรถด้วย 7 รายการ ดังนี้ โดยคุณต้องชำระภาษีค้างชำระย้อนหลัง 3 ปีด้วย ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ 2. ชำระภาษีค้างจ่ายตามอัตราภาษีแต่ละประเภท และเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อเดือน. 3. ถ้าจะใช้รถต่อ คุณต้องขอใช้รถอีกครั้งหลังจากถอนการระงับและชำระค่าบังคับบวกค่าธรรมเนียม 4.จัดทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่บันทึกการระงับเดิมของทะเบียน 6.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 7. หากไม่ใช่รถของท่านต้องการจดทะเบียนในนามเจ้าของใหม่ ให้แสดงหลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือจะซื้อจะขายหรือ หลักฐานการขายทอดตลาด **กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกทำหนังสือมอบอำนาจต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

#ภาษีหัก ณ ที่จ่าย #ต่อทะเบียน หากไม่ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 525 บาท แต่ถ้าเป็นรถยนต์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ขั้นต่ำ 565 บาท หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ 1,000 บาท เมื่อถูกจับได้ • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บ. • ค่าเล่มทะเบียนรถ 100 บาท • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท • หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. รถจักรยานยนต์ 10 บาท หลักฐานการขอจดทะเบียนรถใหม่ไม่เหมือนไปกรมการขนส่งและเก็บค่าธรรมเนียม ตามลำพัง. ต้องมีเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและรถด้วย 7 รายการ ดังนี้ โดยคุณต้องชำระภาษีค้างชำระย้อนหลัง 3 ปีด้วย ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ 2. ชำระภาษีค้างจ่ายตามอัตราภาษีแต่ละประเภท และเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อเดือน. 3. ถ้าจะใช้รถต่อ คุณต้องขอใช้รถอีกครั้งหลังจากถอนการระงับและชำระค่าบังคับบวกค่าธรรมเนียม 4.จัดทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่บันทึกการระงับเดิมของทะเบียน 6.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 7. หากไม่ใช่รถของท่านต้องการจดทะเบียนในนามเจ้าของใหม่ ให้แสดงหลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือจะซื้อจะขายหรือ หลักฐานการขายทอดตลาด **กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกทำหนังสือมอบอำนาจต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

แหล่งรวม: OTOFUNs

#ขาดตอภาษเกน3ป10ป15ป #แจงจดทะเบยนใหมไดงายๆไมเกนครงวนเสรจ #Smile #buffet

34 Comments

 1. ***เพิ่มเติมๆๆๆๆ ขอแก้ไขนะครับ การแจ้งย้ายปลายทางสามารถทำได้พร้อมกันกับการเสียภาษีระงับเลยครับ***** ขอโทษด้วยนะครับในคลิปผิดชี้แจงผิดไปนิ๊ดดดดดนึงงงงงงง

 2. รถ จยย ผมซื้อต่อมาแต่ทะเบียนขาดประมาณ8-9ปี ทะเบียนเป็น กทม แต่รถอยู่ต่างจังหวัดหากเราอยากต่อทะเบียน สามารถนำไปตรวจสภาพแล้วนำใบตรวจสภาพมาต่อทะเบียนได้ไหมครับ

 3. ผมซื่อรถมา10กว่าปีแล้ว แต่เล่ม​ อยู่กับ​ บริษัท​ ไม่ได้โอน​ จะจดทะเบียนไหม่ได้หมัยครับ​

 4. ขายไห้คนอื่นแล้ว เค้าไม่ไปต่อครับ แลัวขนส่งมาแจ้ไห้ผมไปทํายังไงครับ

 5. ถ้าเล่มทะเบียนหายต้องไปแจ้งความก่อนมั้ยคะ พอดีว่าเอกสารบางอย่างหายไปช่วงน้ำท่วมบ้านน่ะค่ะ

 6. แล้วในกรณีที่ซื้อรถจากเชียงใหม่แต่รถอยู่พิษณุโลกแต่ด้วยรถมีอายึมากแล้ว 30กว่าปีแล้วค่ะ และไม่ได้ต่อทะเบียนมา น่าจะ 8ปีแล้ว เพราะไม่ได้ขับเลย ไปตรวจสุขภาพรถคงไม่ผ่าน เราจำเป็นต้องไปแจ้งยกเลิกทะเบียนไหมคะ และจะเสียภาษีย้อนหลังไหมคะ

 7. กรณี เพื่อน ชาวต่างชาติ แล้วเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านเขา จอดรถรถไว้ เกิน สามปี ถ้าผมจะไปทำเรื่องป้ายทะเบียน ใหม่ ต้องทำอย่างไรครับ รถจอดไว้ในบ้าน ตั้งแต่ ปี 2559 ครับ แบบนี้ จะต้องเสียค่าต่างๆๆ เท่าไหร่ครับ ประมาณ แล้ว เป็นไปได้ไหม ถ้าเรา จะโอนเปลี่ยน ชื่อเจ้าของด้วย ผมละเหนื่อยไว่ก่อนเลยครับ ไม่รู้จะทำอย่า่งไร ..

 8. ป้ายทะเบียนรถที่ว่า หมายถึงต้องถอดป้ายรถมอเตอร์ไซด์ไปเหรอค่ะ…………..แล้วถ้าเล่มทะเบียนเก็บไว้ไหนจำไม่ได้หาไม่เจอหายไปแล้ว เราต้องทำยังไงค่ะ

 9. รถมอไซด์ขาดมาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะ……….กำลังหาวิธี และราคาการต่ออยุ่ ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

 10. รถเราเองไม่ใด้ดูว่ามันขาดไปสามปีแล้วไปทำเล่มใหม่เขาแกะเอาป้ายไปหรือไม่ป้ายข้างหลังเป็นมอเต้อไซจ้าอยากรู้เพราะไม่ใด้ดูจ้า

 11. รถมอเตอไซทะเบืยนขาด3ปืถ้าเราไปตอ่แต่ไม่ขอทะเบืยนไหม่ไช้ป้ายเก่าได้ไหม

 12. ในกรณี รถไม่ใช่ของเรา ภาษีขาดเกินถูกระงับ เล่มหายหาไม่เจอ มีแค่แผ่นป้ายทะเบียน ต้องดำเนินการยังไงครับ แต่มีเอกสารของเจ้าของรถครบหมดครับ

 13. รถเก่าแล้วลูกเอาไปแต่งไม่ใช่สีเดิมตรวจสภาพรถไม่ผ่านประมาณ8ปีแล้วต้องทำไงค่ะมีจดหมายมาแจ้งให้เอาทะเบียนรถไปคืนขนส่งไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีต้องทำใงดีค่ะแนะนำหน่อยค่ะขอบคุนคุนค่ะ

 14. ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับ ผมซื้อรถเก๋งภาษีขาด 5 ปีเครื่อง 1,800cc. อยากให้พี่ประเมินราคาหน่อยครับพร้อมค่าโอน🙏🙏🙏

 15. ผมไปซื้อรถมาได้เล่มเขียวกับประชาชนแต่ไม่ได้เซ็นมอบบัตรอำนาจทำยังไงดีครับ

 16. สอบถามครับ ถ้าจดทะเบียนใหม่ + โอนด้วย เราจำเป็นต้องไปที่ภูมิลำเนาเจ้าของเดิมไหม หรือว่าไอที่ขนส่งใกล้บ้านเราได้เลย

 17. สอบถามครับ ให้รถเพื่อนยื่มขับทะเบียนขาดเกิน3ปี เพื่อนอยากต่อภาษีเองได้ไหม โดยไม่ต้องขอสำเนาเจ้าของรถ เพราะผมกลัวเพื่อนจะแอบโอนเป็นชื่อของตัวเอง

 18. 📌📌📌ขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าเจ้าของรถไม่ว่างไป เราต้องเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชานตัวจริง หรือถ่ายสำเนาครับ กรณีโอนย้ายและชำระภาษีขาดเกินย้อนหลังเกิน3ปี และป้ายทะเบียนหาย และขอจดเล่มใหม่…

 19. ไม่ใช่เจ้าของรถต่อภาษีได้ไหมคับ​ ผมซื้​อมือ2มา​ มันไม่มีเอกสารโอน

 20. จะจดทะเบียนใหม่ต้องไปที่ขนส่งจังหวัดอย่างเดียว หรือไปตามสาขาได้ไหมคะ

Back to top button