ข่าวรถ - car

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน-ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

มาดูบทความ “รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน – ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน” ที่รวบรวมโดย otofuns จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง กรมการขนส่งทางบก DLT Channel มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

Contents

การอ้างอิงวิดีโอ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน – ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน – ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 วันที่ 3 ก.พ. 64 – นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎกระทรวงให้ป้ายทะเบียนไม่เกิน รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 7 คันถึงจะมีตัวอักษร สามารถผสมสระและวรรณยุกต์ใช้เป็นชื่อคนบนป้ายทะเบียนได้ รอกรมขนส่งฯ ทำรายละเอียด สภาฯ ให้ความเห็นชอบจะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารด่วนจากเราได้ทันที ประชาสัมพันธ์ ทบ. NEWS (กรมการขนส่งทางบก) facebook/Department of Land TransportPR.DLT.News facebook/Department of Land Transport Dltsafetydrvie

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

แหล่งที่มาของวิดีโอ ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

https://www.youtube.com/watch?v=mJnCZCOVr1Y

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

  • ผู้แต่ง: กรมการขนส่งทางบก DLT Channel
  • จำนวนการดู: 151
  • อัตรา: 5.00
  • ชอบ: 4
  • ไม่ชอบ:
  • ค้นหาคำสำคัญ: [vid_tags]
  • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
  • คำอธิบายวิดีโอ: เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 วันที่ 3 ก.พ. 64 – นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎกระทรวงให้ป้ายทะเบียนไม่เกิน รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 7 คันถึงจะมีตัวอักษร สามารถผสมสระและวรรณยุกต์ใช้เป็นชื่อคนบนป้ายทะเบียนได้ รอกรมขนส่งฯ ทำรายละเอียด สภาฯ ให้ความเห็นชอบจะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารด่วนจากเราได้ทันที ประชาสัมพันธ์ ทบ. NEWS (กรมการขนส่งทางบก) facebook/Department of Land TransportPR.DLT.News facebook/Department of Land Transport Dltsafetydrvie

เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 วันที่ 3 ก.พ. 64 – นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎกระทรวงให้ป้ายทะเบียนไม่เกิน รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 7 คันถึงจะมีตัวอักษร สามารถผสมสระและวรรณยุกต์ใช้เป็นชื่อคนบนป้ายทะเบียนได้ รอกรมขนส่งฯ ทำรายละเอียด สภาฯ ให้ความเห็นชอบจะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารด่วนจากเราได้ทันที ประชาสัมพันธ์ ทบ. NEWS (กรมการขนส่งทางบก) facebook/Department of Land TransportPR.DLT.News facebook/Department of Land Transport Dltsafetydrvie

เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 วันที่ 3 ก.พ. 64 – นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎกระทรวงให้ป้ายทะเบียนไม่เกิน รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 7 คันถึงจะมีตัวอักษร สามารถผสมสระและวรรณยุกต์ใช้เป็นชื่อคนบนป้ายทะเบียนได้ รอกรมขนส่งฯ ทำรายละเอียด สภาฯ ให้ความเห็นชอบจะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารด่วนจากเราได้ทันที ประชาสัมพันธ์ ทบ. NEWS (กรมการขนส่งทางบก) facebook/Department of Land TransportPR.DLT.News facebook/Department of Land Transport Dltsafetydrvie

เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 วันที่ 3 ก.พ. 64 – นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎกระทรวงให้ป้ายทะเบียนไม่เกิน รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 7 คันถึงจะมีตัวอักษร สามารถผสมสระและวรรณยุกต์ใช้เป็นชื่อคนบนป้ายทะเบียนได้ รอกรมขนส่งฯ ทำรายละเอียด สภาฯ ให้ความเห็นชอบจะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารด่วนจากเราได้ทันที ประชาสัมพันธ์ ทบ. NEWS (กรมการขนส่งทางบก) facebook/Department of Land TransportPR.DLT.News facebook/Department of Land Transport Dltsafetydrvie

แหล่งรวม: OTOFUNs

#ครมอนมตหลกการแกกฎกระทรวงใหแผนปายทะเบยนรถยนตนงสวนบคคลไมเกน #คน

Back to top button