ThaiLandข่าวรถ - car

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า:
ไฟสัญญาณไม่กะพริบเป็นสีเขียวเมื่อสตาร์ทรถ

สัญญาณสีแดงที่แสดงไม่เสถียร

ใช่ ปุ่มทั้งหมดไม่มีไฟสีแดง

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า

สตาร์ทรถจากระยะไกลไม่ได้แต่ต้องเข้าใกล้

คำแนะนำในการเปลี่ยนถ่านกุญแจ Mazda 2, 3, 6, CX5, CX8, CX9

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า: กดตำแหน่งสลักบนฝาครอบล็อกด้านหลั ดึงส่วนกุญแจกลไกออก

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า

วางไขควงปากแบนลงในโครงยึดตามที่แสดงด้านล่าง แล้วหมุนไขควงเพื่อเปิดฝาครอบกุญแจบางส่วน
ใส่ไขควงปากแบนและช่องระหว่างฝาครอบและตัวควบคุม จากนั้นหมุนไขควงเพื่อเปิดฝาครอบจนสุด
ถอดฝาครอบออกแล้วถอดแบตเตอรี่ออก
วางแบตเตอรี่ใหม่โดยให้ขั้วบวก (+) หงายขึ้น จากนั้นปิดฝาครอบแบตเตอรี่
ปิดฝาครอบและใส่กุญแจกล

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า

ข้อควรทราบบางประการเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ Mazda

พยายามทำงานเบา ๆ เพื่อไม่ให้แหวนยางบนฝาครอบแบตเตอรี่ฉีกขาด

หากแหวนยางหลุดออกจากตำแหน่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เข้าที่แล้วก่อนที่จะติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่

ควรรักษามือให้แห้งและสะอาดเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นในแบตเตอรี่และวงจร

เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจมาสด้า

วางตำแหน่งขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไฟดูดที่ทำให้วงจรไฟฟ้าของกุญแจเสียหาย

หากหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่แล้ว รีโมทยังไม่ทำงาน ให้ติดต่อร้านซ่อมล็อครถเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

เปรียบเทียบ Yaris กับ Honda City ควรเลือกคันไหน?

Back to top button